Kirker og kirkelige anlæg

Som restaureringsarkitekt har jeg siden 2009 arbejdet med danske kirker, ofte i samarbejde med arkitekt Anker Ravn Knudsen, Rødding, www.anke rravnknudsen.dk . Arbejdet har omhandlet opmåling og registreringsarbejder, udarbejdelse af projektforslag til ændringer af kirker og til om- eller nybygning af kirkelige anlæg og præstegårde .