Skole: Skt. Josefs Skole, Roskilde. Nybygning.

Skt. Josefs skole. Byggerådgiver Jørgen Braad A/S vandel.

Arbejdet omfatter: Udarbejdelse af en helhedsplan, nedrivning, om- og nybygning i perioden 2006-11. Nedlagt svømmehal og vaskehus er fjernet for at give plads til ny skolebygning med 8 klasseværelser, grupperum, kantine, skolekøkken, depotrum og diverse servicelokaler. Udfordringen mht. helhedsplanen har været, at give skolen en ny lys og samlende skolegård, der fungerer som skolens centrale omdrejningspunkt. Den ny skolebygning skal materiale- og størrelsesmæssigt være i samspil med nabobygningerne fra den 1. halvdel af 1900 tallet og samtidig fremstå som en moderne bygning, der opfylder og signalerer nutidens ønsker.  For at opfylde skolens lokale og- kvadratmeterkrav er kælderarealet fuldt udnyttet, bl.a. ved at udnytte terrænforskel og etablering af en solgård i kælderniveau.