Herregård: Broløkke, Langeland

Herregården Broløkke, Langeland. Byggerådgiver Jørgen Braad A/S, Vandel.

Arbejdet omhandler en istandsættelse af hele herregårdsanlægget. Arbejdet er påbegyndt i 2005 og forventes færdigt i 2016. Der er foretaget en nænsom restaurering af hovedbygningen, færdigt gjort 2009, og efterfølgende er der påbegyndt en istandsættelse/ombygning af samtlige øvrige bygninger. Broløkke tilbyder idag overnatning, selskaber, konferencer m.m.  For mere information på website: www.brolokke.dk

Kulturstyrelsen:

Kulturstyrelsen har udvalgt den nænsomme restaurering af hovedbygningen til deres liste over de 10 mest spændende restaureringsprojekter i 2010:

Herregården Broløkkes fredede hovedbygning består af en nordfløj fra 1758 og en østfløj fra 1873. Broløkke har siden 2005 gennemgået omfattende istandsættelser både udvendigt og indvendigt. Senest er de malede interiører i 4 rum i østfløjen restaureret. Træimitationen – ådringen – havde sin storhedstid fra midten af 1800-tallet til ca. 1920. Her er et glimrende eksempel på periodens stil. Vikingestuen har fyrretræsådret træværk, dekoreret med geometriske mønstre samt drage- og ørnelignende figurer, og et pudset loft ådret som bræddeloft. Galleriet har nøddetræsådring på døre og panelværk, og den pudsede loftflade er bemalet med en detaljerig trompe l’oeil-dekoration. Herreværelset har egetræsådring på alle interiørflader på nær gulvet. Loftet er ligeledes her ådret med en trompe l’oeil-dekoration. Billiardstuen har nøddetræsådring på døre og panelværk.