Gratis Intromøde/Priser

Intromøde: For at få forelagt jeres ønsker og afklaret behovet for arkitektrådgivning tilbyder jeg et gratis og uforpligtende intromøde, hvor jeres ønsker kan drøftes. Mødet vil normalt foregå hos jer, og det vil oftest være en hjælp, at I på forhånd har fremskaffet relevante tegninger mv. Det videre samarbejde afklares, ønsker I “Skitseforslag på stedet”, finder vi en løsning med det samme, er behovet mere kompleks aftales det videre forløb.

Rådgivningsydelser: Herunder eksempler på ydelser. Pris er inklusiv moms og eksklusiv befordringsgodtgørelse og projektmateriale:

Skitseforslag på stedet – Pris ca.  2.500 kr.: Ofte kan ejerens ønsker afklares på stedet. Forslag til mindre ændringer, der giver en god fornuftig arkitektonisk løsning. Der udarbejdes et skitse/løsningsforslag på stedet i tæt samarbejde med boligejer/ bruger. Ejer har forståelse for byggeri og styrer selv det videre byggeforløb.

Skitseforslag (mindre) – Pris ca. 10.000 kr.: Mindre ændringer af en bolig. Besøg hos boligejer, hvor ønsker/behov drøftes. Ejer udlåner et fyldestgørende tegningsmateriale af eksisterende forhold, på baggrund af dette udarbejdes et skitseforslag, der forelægges på et efterfølgende besøg hos boligejer.

Skitseforslag  – Pris ca. 15.000 kr.: Tilbygning eller større ombygning af en bolig. Besøg hos boligejer, hvor ønsker/behov drøftes. Ejer udlåner et fyldestgørende tegningsmateriale af eksisterende forhold, på baggrund af dette udarbejdes et skitseforslag, der forelægges på et efterfølgende besøg hos boligejer.

Befordringsgodtgørelse: Ved intromøder er kørselsafstande op til 30 km gratis. Herudover og ved evt. efterfølgende kørsel afregnes der efter statens takst for befordringsgodtgørelse. For 2018 er taksten 3,54 kr./km.